Sagar Kardile

Dr. Sagar Kardile Claim this profile

BPT

Orthopedic Physiotherapist

, 12 Years of experience

Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Kayakalpa Physiotherapy Clinic
  • Address : Sarang Society, No-2, Parvati, Sahakarnagar, Landmark: Near Vidya Sahakari Bank., Sahakar Nagar, Pune
  • Consultation Fee : 200

MON-SAT
06:00 PM-09:00 PM

Clinic Details
  • Kayakalpa Physiotherapy Clinic
  • Address : Sarang Society, No-2, Parvati, Sahakarnagar, Landmark: Near Vidya Sahakari Bank., Sahakar Nagar, Pune
  • Consultation Fee : 200
In Clinic Working Hours

MON-SAT
06:00 PM-09:00 PM