R B Kulkarni

Dr. R B Kulkarni Claim this profile

General Physician

, 3 Years of experience

Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Dr R B Kulkarni Clinic
  • Address : , Vighnahar Complexm, Karve Road, Karve Nagar,Landmark:-Paud Phata.., Karve Nagar, Pune
  • Consultation Fee : 600

MON-SAT
03:00 PM-06:00 PM

Clinic Details
  • Dr R B Kulkarni Clinic
  • Address : , Vighnahar Complexm, Karve Road, Karve Nagar,Landmark:-Paud Phata.., Karve Nagar, Pune
  • Consultation Fee : 600
In Clinic Working Hours

MON-SAT
03:00 PM-06:00 PM