Mahesh Baviskar

Dr. Mahesh Baviskar Claim this profile

MBBS, MD - Pathology

Pathologist, Dermatopathologist

, 8 Years of experience

Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Dr. Baviskar Pathology Diagnostic Center
  • Address : 1, Bhalerao Corner, Rahatani Road, Landmark: Near Vijay Sales., Pimple Saudagar, Pune
  • Consultation Fee : 200

MON-SAT
09:00 AM-07:00 PM

Clinic Details
  • Dr. Baviskar Pathology Diagnostic Center
  • Address : 1, Bhalerao Corner, Rahatani Road, Landmark: Near Vijay Sales., Pimple Saudagar, Pune
  • Consultation Fee : 200
In Clinic Working Hours

MON-SAT
09:00 AM-07:00 PM