Alisha Mahajan Suri

Dr. Alisha Mahajan Suri Claim this profile

BDS

Dentist, Dental Surgeon, Restorative Dentist

, 9 Years of experience

Services

 • Dental Implant FIxing
 • Zirconia Crowns
 • Dental Fillings
Clinic Details In Clinic Working Hours
 • Guru Nanak Dental & Implant Centre
 • Address : 3765, Kanhaiya Nagar Main Road, Landmark: Kanhaiya Nagar Metro Station., Tri Nagar, Delhi
 • Consultation Fee : 100

MON-SAT
05:00 PM-08:30 PM

Clinic Details
 • Guru Nanak Dental & Implant Centre
 • Address : 3765, Kanhaiya Nagar Main Road, Landmark: Kanhaiya Nagar Metro Station., Tri Nagar, Delhi
 • Consultation Fee : 100
In Clinic Working Hours

MON-SAT
05:00 PM-08:30 PM

Clinic Details In Clinic Working Hours
 • Guru Nanak Dental Clinic & Implant Centre
 • Address : A-38,vijay Vihar,40ft Road,phase2,rohini, Landmark: near malik properties., Rohini Sector 4, Delhi
 • Consultation Fee : 100

MON-SAT
10:00 AM-01:00 PM

Clinic Details
 • Guru Nanak Dental Clinic & Implant Centre
 • Address : A-38,vijay Vihar,40ft Road,phase2,rohini, Landmark: near malik properties., Rohini Sector 4, Delhi
 • Consultation Fee : 100
In Clinic Working Hours

MON-SAT
10:00 AM-01:00 PM