Shashikant N Jadhav

Dr. Shashikant N Jadhav Claim this profile

BAMS

Ayurveda

, 16 Years of experience

Services

  • Obesity Treatment
  • Panchakarma
  • Gastritis Treatment
  • Ayurvedic Surgery
Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Hardev Clinic
  • Address : Shop No.3,Raibahadur Singh Chawl,Parsiwadi, Ghatkopar West, Landmark: Near Shankar Mandir.., Ghatkopar west, Mumbai
  • Consultation Fee : 50

MON-SAT
10:30 AM-02:00 PM

MON-SAT
07:00 PM-11:00 PM

Clinic Details
  • Hardev Clinic
  • Address : Shop No.3,Raibahadur Singh Chawl,Parsiwadi, Ghatkopar West, Landmark: Near Shankar Mandir.., Ghatkopar west, Mumbai
  • Consultation Fee : 50
In Clinic Working Hours

MON-SAT
10:30 AM-02:00 PM

MON-SAT
07:00 PM-11:00 PM