Jagannath Sarangi -Physiotherapist

Dr. Jagannath Sarangi

BPTh/BPT

Physiotherapist

, 5 Years Of Experience

Clinic Name Address Consulation Fee Working Hours
Sainath Hospital Sector Number 4, Pune - Nashik Highway, Sant Nagar, Moshi Pradhikaran, Landmark: Near Gandharva Nagari, Moshi, Pune 150

MON-SAT : 02:00 PM-10:00 PM

Clinic Name Sainath Hospital
Address Sector Number 4, Pune - Nashik Highway, Sant Nagar, Moshi Pradhikaran, Landmark: Near Gandharva Nagari, Moshi, Pune
Consulation Fee 150
Working Hours

MON-SAT : 02:00 PM-10:00 PM