Harshada Niraw Kulkarni-Homeopath

Dr. Harshada Niraw Kulkarni

BHMS

Homeopath

, 14 Years of experience

Services

  • Diabetes Management
  • Bronchial Asthma Treatment
  • Obesity Treatment
  • Hair Loss Treatment
Clinic Name Address Consulation Fee Working Hours
Anandi Clinic
View Contact
Veer Lahuji Shosha, Padmavati, Sahakar Nagar, Landmark: Opp. V.V. Shabhagraha samorDate Bus Stop, Sahakar Nagar, Pune 300

MON-SUN
11:30 AM-01:30 PM

MON-SUN
08:00 PM-10:00 PM

Clinic Name Anandi Clinic
View Contact
Address Veer Lahuji Shosha, Padmavati, Sahakar Nagar, Landmark: Opp. V.V. Shabhagraha samorDate Bus Stop, Sahakar Nagar, Pune
Consulation Fee 300
Working Hours

MON-SUN : 11:30 AM-01:30 PM

MON-SUN : 08:00 PM-10:00 PM